Adwokat Karolina Sosnowska

Obsługa przedsiębiorców

Kancelaria adwokat Karoliny Sosnowskiej prowadzi stałą obsługę przedsiębiorców tj. osób prowadzących działalność gospodarczą, spółek cywilnych, jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych oraz kapitałowych (sp. z o.o. i s.a.), jak i świadczy jednorazowe zlecenia na ich rzecz.

Obsługa przedsiębiorców obejmuje świadczenie usług związanych między innymi z:

  • tworzeniem, analizą, opiniowaniem umów, aktów wewnętrznych, odpowiednich regulaminów,
  • dokonywaniem wszelkich czynność rejestracyjnych w Krajowym Rejestrze Sądowym, Ewidencji Działalności Gospodarczej, oraz w urzędach związanych z zakładaniem i reorganizacją podmiotów gospodarczych,
  • bieżącym doradztwem prawnym,
  • windykacją należności,
  • negocjacjami umów handlowych,
  • reprezentacją podmiotów gospodarczych przed sądami powszechnym, sądami administracyjnymi i organami administracji,
  • prowadzeniem spraw egzekucyjnych,
  • zagadnieniami związanymi z prawem pracy,

Kancelaria udziela także Klientom pomocy prawnej w zakresie zakładania i bieżącej obsługi stowarzyszeń oraz fundacji.

Swoim Klientom zapewniamy fachowość, szybkość działania, ale przede wszystkim skuteczność.