Adwokat Karolina Sosnowska

Obsługa klientów indywidualych

Klientom indywidualnym Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną we wszystkich rodzajach spraw związanych z codziennymi problemami.

Prawo cywilne

 • prawo rzeczowe - zasiedzenie, zniesienie współwłasności, podziały majątku, ustanowienie służebności gruntowych, użytkowanie wieczyste, eksmisje, przywrócenie posiadania;
 • prawo zobowiązań - sprawy o zapłatę, odszkodowania, bezpodstawne wzbogacenie, umowy sprzedaży, o dzieło, zlecenia, o roboty budowlane, umowa najmu i dzierżawy, umowy ubezpieczenia, pożyczki, dożywocia i in.;
 • prawo spadkowe - stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, odpowiedzialność za długi spadkowe, wydziedziczenie.

Prawo rodzinne

 • rozwód i separacja,
 • podział majątku,
 • umowy majątkowe małżeńskie,
 • alimenty i kontakty z dzieckiem,
 • powierzenie, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • ubezwłasnowolnienie,
 • adopcja.

Prawo pracy

 • odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę,
 • roszczenia o przywrócenie do pracy,
 • roszczenia o odprawę,
 • sprawy o zapłatę wynagrodzenia za pracę, za nadgodziny, ekwiwalentu za urlop i in.

Prawo administracyjne

 • odwołania, skargi, wnioski o wznowienie postępowania, wnioski o stwierdzenie nieważności decyzji, skargi na bezczynność, na przewlekłość postępowania, reprezentacja przed organami administracji jak i sądami administracyjnymi.

Prawo karne

 • obrona podejrzanego na etapie postępowania przygotowawczego,
 • obrona oskarżonego w postępowaniu sądowym,
 • reprezentacja osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Prowadzenie spraw egzekucyjnych

Windykacja należności

Kancelaria adwokat Karoliny Sosnowskiej zapewnia fachowe, rzetelne podejście do każdej sprawy, oraz pomoc w wyborze najlepszej metody rozwiązania problemu.