Adwokat Karolina Sosnowska

O kancelarii

Zamiast wstępu…

W kancelarii sygnowanej moim nazwiskiem Klient nie stanowi podmiotu sprawy; jest przede wszystkim człowiekiem (z całym jego inwentarzem w formie potrzeb i problemów). Naszym celem jest nieść pomoc, co czynimy każdego dnia prowadząc Klientów za rękę w gąszczu przepisów. Świadomi wagi powierzonej sprawy i w poszanowaniu udzielonego zaufania, wspieramy Cię na każdym z etapów postępowania.

Świadczymy usługi polegające na doradztwie prawnym oraz reprezentacji osób fizycznych i prawnych w postępowaniach przedsądowych i sądowych w zakresie:

 • prawa cywilnego,
 • prawa rodzinnego,
 • prawa spadkowego,
 • prawa gospodarczego,
 • prawa pracy,
 • prawa administracyjnego
 • prawa karnego.

Kancelaria sygnowana moim nazwiskiem stanowi zatem synonim profesjonalizmu wzniesionego na solidnych fundamentach elementarnej wiary w literę prawa.

Na co dzień kieruję się zasadami etyki adwokackiej, profesjonalizmem i najwyższą jakością świadczonych przeze mnie usług. Podstawową dewizą mojej Kancelarii przy wykonywaniu zleconych zadań jest utrzymywanie kontaktu z Klientem.

Pomagam skutecznie i sprawnie, służąc innym swoją wiedzą i doświadczeniem. Wszystkie informacje, które przekażecie Państwo mojej Kancelarii, chronione są tajemnicą adwokacką.

W mojej pracy najważniejsze jest zapewnienie Państwu szybkiej i skutecznej pomocy prawnej na najwyższym poziomie. Za najwyższą wartość uznaję umiejętność skutecznego stosowania prawa i bezpośrednią możliwość niesienia pomocy.

Kilka słów o mnie…

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Następnie odbyłam aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu zakończoną zdaniem egzaminu adwokackiego i uzyskaniem tytułu adwokata. Jestem członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. W 2009 r. uzyskałam dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Podatków i skarbowości na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Posiadam wieloletnie doświadczenie zawodowe, które zdobywałam już podczas studiów pracując w wiodących poznańskich kancelariach prawnych. Podczas aplikacji adwokackiej poszerzyłam swoją wiedzę o umiejętności praktyczne w prowadzeniu sporów na salach sądowych.

Posiadam duże doświadczenie w prawie nieruchomości. Zdobyłam je podczas swojej pracy zawodowej, polegającej m.in. na obsłudze prawnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej S.A. w Poznaniu. Dysponuję zatem szeroką wiedzą merytoryczną i praktykę z zakresu:

 • dochodzenia od gminy odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego/pomieszczenia tymczasowego,
 • dochodzenia odszkodowań od dewelopera,
 • doradztwa właścicielom, współwłaścicielom, Wspólnotom Mieszkaniowym w sporach z najemcami, dzierżawcami oraz innymi właścicielami,
 • doradztwa najemcom i dzierżawcom w sporach z właścicielami nieruchomości,
 • służebności gruntowych, drogi koniecznej i innych spraw z zakresu prawa rzeczowego

Współpracując ze mną możecie Państwo liczyć na kompleksowe i indywidualne podejście. Moim atutem jest rzetelność i zaangażowanie w każdą, nawet najdrobniejszą, powierzoną mi sprawę.